2013

 • Elementi Strategije osnovnih pravaca tehnološkog razvoja Autonomne pokrajine Vojvodine
  (rukovodilac: akademik Milorad Miloradov)
  Teme u okviru projekta:
  − Računarstvo, komunikacije i automatizovani sistemi (rukovodilac: prof. dr Vojin Šenk; istraživač: prof. dr Đuro Kutlača)
  − Biotehnologija i proizvodnja hrane (rukovodilac: akad. Srbislav Denčić; istraživači: dr Jasna Mastilović, dr Lazar Kovačev)
  − Energetska efikasnost i obnovljivi izvori energije (rukovodilac: akad. Miloš Tešić; istraživači: prof. dr Dušan Gvozdenac, prof. dr Milan Martinov, prof. dr Vladimir Katić, dr Ferenc Kiš, mr Žolt Sakalaš, mr Veroslav Janković, mr Goran Vasić)
  − Ekologija i hemijsko inženjerstvo (rukovodilac: prof. dr Radmila Marinković-Nedučin; istraživači: prof. dr Mirjana Vojinović-Miloradov, mr Maja Sremački)
  − Medicina i farmacija (rukovodilac: akad. Branimir Gudurić; istraživač: MSc. dr Danijela Stanković-Baričak)
  − Nuklearne tehnologije i novi materijali (rukovodilac: prof. dr István Bikit)
  − Tehnološki razvoj u oblasti očuvanja i zaštite najznačajnijih prirodnih resursa AP Vojvodine: zemljište (rukovodilac: akad. Rudolf Kastori; istraživač: prof. dr Jovica Vasin)
  − Tehnološki razvoj u očuvanju voda (rukovodilac: prof. dr Milan Dimkić; istraživači: akad. Milorad Miloradov, Miodrag Milovanović, prof. dr Stevan Prohaska)
  − Tehnološki razvoj u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom (rukovodilac: akad. Milorad Miloradov; istraživači: prof. dr Serafim Opricović, doc. dr Nemanja Stanisavljević)
  − Elementi osnovnih pravaca tehnološkog razvoja u oblasti saobraćaja (putni, železnički, vazdušni) (rukovodilac: prof. dr Vuk Bogdanović; istraživač: prof. dr Valentina Basarić)
  − Elementi osnovnih pravaca tehnološkog razvoja u oblasti snabdevanja naselja i industrije pijaćom vodom (rukovodilac: prof. dr Dušan Đurić; istraživači: Milica Milovanović, Nenad Milenković)
 • Projekat Odeljenja društvenih nauka i umetnosti
  (rukovodilac: akademik Julijan Tamaš)
  Teme u okviru projekta:
  − Tradicija i inovacije u muzičkoj umetnosti Vojvodine (rukovodilac: prof. Miroslav Štatkić )
  − Srednjoevropski identitet u delima književnosti, kultura i umetnosti naroda Vojvodine i Srednje Evrope (rukovodilac: akad. Julijan Tamaš)
  − Uticaj poznavanja činjenica i dela iz kulture na razvoj kretivne ličnosti (rukovodilac: akad. Lajos Göncz)
  − Pravo intelektualnog svaralaštva i manjine – evropski kontekst (rukovodilac: akad. József Szalma)
  − Upravljanje kulturnim razlikama: Vojvodina u svetlu evropskih iskustava demokratije (rukovodilac: prof. dr Jovan Komšić)
  − Poetika prostora u likovnoj umetnosti Vojvodine (rukovodilac: akad. Sava Halugin)
 • Matematički modeli inteligentnih sistema i njihova primena
  Rukovodilac projekta je akademik Endre Pap.
 • Sinteza i karakterizacija kompleksa metala sa biološki aktivnim ligandima
  Rukovodilac projekta je akademik Vukadin Leovac.
 • Farmakokinetika nanostruktura
  Učesnici iz VANU: prof. dr Nada Perišić Janjića i akademik Branimir Gudurić.
 • Uticaj evropskog i precedentnog prava na razvoj građanskog materijalnog i procesnog prava u Srbiji i Vojvodini
  Rukovodilac projekta je akademik József Szalma.

2014

 • Proučavanje i razvoj metoda i analiza za odlučivanje u složenim tehničko-tehnološkim sistemima u AP Vojvodini (rukovodilac: akademik Milorad Miloradov)
  Teme u okviru projekta:
  − Istraživanje ključnih matematičkih problema u teoriji odlučivanja vezanih za donošenje odluka u neodređenim kompleksnim sistemima. (Rukovodilac: akademik Endre Pap);
  − Istraživanje mogućnosti primene višekriterijumske optimizacije na upravljanje komunalnim otpadom. (Rukovodilac: akademik Milorad Miloradov; istraživači: prof. Serafim Opricović, prof. dr Mirjana Vojinović-Miloradov);
  − Proizvodnja i korišćenje biometana u Vojvodini, potencijali i značaj (Rukovodilac: akademik Miloš Tešić; istraživači: prof. dr Milan Martinov, doc. dr Đorđe Đatkov);
  − Ekološki aspekti primene biomase u proizvodnji energije – zelena energija i plodnost zemljišta (Rukovodilac: akademik Rudolf Kastori; istraživači: prof. dr Miladin Brkić, prof. dr Ivana Maksimović, doc. dr Marina Putnik-Delić);
  − Razvoj modela rangiranja zdavstvenih ustanova na teritoriji AP Vojvodine (Rukovodilac: akademik Branimir Gudurić; istraživači: MSc. dr Danijela Stanković-Baričak, mr Duško Čučuković)
  − Kompleksi metala sa S-alkilizotiosemikarbazidima (Rukovodilac: akademik Vukadin Leovac; istraživač: MS Marko Rodić)
  − Proučavanje i razvoj metoda proračuna vibracionih karakteristika sistema konstrukcija koje se projektuju (Rukovodilac: dopisna članica VANU prof. dr Livija Cvetićanin; istraživač: prof. dr Ivana Kovačić)
  − Metode odlučivanja u slučajevima povećanog radijacionog rizika (Rukovodilac: dopisni član VANU prof. dr István Bikit; istraživač: prof. dr Dušan Mrđa)
 • Odnos privatizacija u evropskim reformskim zemljama i uticaj na društveno stanje u Srbiji i Vojvodini (rukovodilac: akademika Julijan Tamaš)
  Teme u okviru projekta:
  − Odnos politike privatizacije i državne politike prema društvenim naukama, kulturi i umetnostima u Evropi i svetu (istraživači: akad. Julijan Tamaš i mr Sergej Tamaš)
  − Pravna regulativa privatizacija u reformskim zemljama Evrope (istraživač: akad. József Szalma)
  − Multikulturalizam i etnocentrizam (istraživač: akad. Lajos Göncz)
  − Odnos privatizacije i društvenih institucija prema društvenim naukama, kulturama i umetnosti u Vojvodini i drugim heterogenim regijama (istraživač: prof. dr Jovan Komšić)
  − Privatizacija i muzičko stvaralaštvo (istraživač: prof. Miroslav Štatkić )
  − Uticaj privatizacije na likovne umetnosti (istraživač: akad. Sava Halugin);
  − Uticaj privatizacije na stanje i položaj književnosti u svetu i Vojvodini, sa posebnim osvrtom na razlike u položaju i književno životu naroda u većinskom i manjinskom položaju (istraživači: Tomislav Ketig i Pero Zubac).
 • Matematički modeli inteligentnih sistema i njihova primena
  Rukovodilac projekta je akademik Endre Pap.
 • Sinteza i karakterizacija kompleksa metala sa biološki aktivnim ligandima
  Rukovodilac projekta je akademik Vukadin Leovac.
 • Farmakokinetika nanostruktura
  Učesnik iz VANU: akademik Branimir Gudurić.
 • Uticaj evropskog i precedentnog prava na razvoj građanskog materijalnog i procesnog prava u Srbiji i Vojvodini
  Rukovodilac projekta je akademik József Szalma.

2015

 • Korišćenje lingvističkih varijabli za odlučivanje u uslovima neodređenosti, za potrebe strateških projekata od značaja za održivi razvoj (rukovodilac: akademik Endre Pap; istraživači: akademik Milorad Miloradov, prof. dr Serafim Opricović, prof. dr Mira Popović, doc. dr Biljana Kaurinović, mr Uglješa Belić)
 • Višekriterijumsko odlučivanje u složenim tehničko-tehnološkim sistemima u AP Vojvodini (rukovodioci: akad. Milorad Miloradov, prof. dr Radomir Folić)

Teme u okviru projekta:

 • Funkcije agregacije kao osnova za višekriterijumsko odlučivanje pod neodređenim uslovima (rukovodilac akad. Endre Pap)
 • Višekriterijumsko odlučivanje u upravljanju komunalnim otpadom (rukovodilac akad. Milorad Miloradov)
 • Višekriterijumsko odlučivanje o radnoj sposobnosti mašina (primena vibracionih karakteristika) (rukovodilac prof. dr Livija Cvetićanin)
 • Analiza radijacionog rizika u proizvodnji hrane na teritoriji APV (rukovodilac prof. dr Ištvan Bikit)
 • Donošenje odluke o pojačavanju konstrukcija armiranobetonskih (AB) mostova radi njihove zaštite od zemljotresa (rukovodilac prof. dr Radomir Folić)
 • Kompleksi metala sa bis(S-metilizotiosemikarbazonom) 2,6-diacetilpiridina (rukovodilac akad. Vukadin Leovac)
 • Diploidne i tetraploidne divlje i kultivisane vrste iz roda Aegilops i Triticum kao resursi povećanog sadržaja proteina (rukovodilac akad. Srbislav Denčić)
 • Višekriterijumsko odlučivanje za poboljšanje efikasnosti rada biogas postrojenja korišćenjem fazi logike i ekspertskih mišljenja (rukovodilac akad. Miloš Tešić)
 • Analiza vrednovanja efikasnosti rada ustanova primarne zdrastvene zaštite u Vojvodini (rukovodilac akad. Branimir Gudurić).
 • Uticaj društvenih nauka i umetnosti na reevropeizaciju Vojvodine

Teme u okviru projekta:

 • Gradnja nacionalne sabornosti od gore / od dole u rojalističkim i republikanskim državama (istraživači: akad. Julijan Tamaš i prof. dr Mirjana Milankov)
 • Status regiona unutar evropskih sabornih nacionalnih država, primer Vojvodine (istraživači: akad. Julijan Tamaš i mr Sergej Tamaš)
 • Tranziciona demokratija u Srbiji i mogućnosti konsenzualne političke kulture u Vojvodini (istraživač: prof. dr Jovan Komšić)
 • Psihološki efekti multikulturalizma i interkulturalizma u Vojvodini u vaspitanju i obrazovanju (istraživač: akad. Lajos Goencz)
 • Jezička, obrazovna i kulturna prava manjinskih nacionalnih zajednica Vojvodine (u svetlu evropskih vrednosti i normi kao i normi domaćeg prava) (istraživač: akad. József Szalma)
 • Koncept mogućnosti implementacije kreativne kulture u multinacionalnu svakodnevicu vojvođanskog društva (istraživač: Tomislav Ketig)
 • Odnos prema srpskoj tradiciji i vrednostima Evrope u građanskim porodicama i svetu umetnosti XIX i XX veka (istraživač: Pero Zubac)
 • Muzičko stvaralaštvo u Vojvodini između tradicije i evropske avangarde (istraživač: prof. Miroslav Štatkić)
 • Uticaj likovnih umetnosti na evropeizaciju u Vojvodini (istraživač: akad. Sava Halugin)
 • Matematički modeli inteligentnih sistema i njihova primena
  Rukovodilac projekta je akademik Endre Pap
 • Sinteza i karakterizacija kompleksa metala sa biološki aktivnim ligandima
  Rukovodilac projekta je akademik Vukadin Leovac.
 • Farmakokinetika nanostruktura
  Učesnik iz VANU: akademik Branimir Gudurić
 • Uticaj evropskog i precedentnog prava na razvoj građanskog materijalnog i procesnog prava u Srbiji i Vojvodini
  Rukovodilac projekta je akademik József Szalma.

Start typing and press Enter to search